Waarom elke duiker self reliant zou moeten zijn…

Posted in Scuba diving by

Self Reliant Diver

Please scroll down for English

Nooit te oud om te leren. Het gaat zeker ook voor de duiksport op. En dan gaat het niet om fysieke leeftijd. (Ook wel want ook 60-plussers kunnen nog leren duiken, er zijn zelfs voorbeelden van duikende 80-plussers maar dit artikel gaat over iets anders.) Hoeveel ervaring je ook hebt, je blijft bijleren. Andere situaties, andere omstandigheden,… Een duiker is nooit volleerd.

Na 12 jaar duiken in allerlei omstandigheden, durf ik zeggen dat ik best wat duikervaring heb. Ik geef al een aantal jaren duikles en heb een goedgevulde trukendoos om beginnende duikers, die wat meer moeite hebben om de oefeningen onder de knie te krijgen, vooruit te helpen. Ervaring die ik ook graag aan de nieuwbakken divemasters en instructeurs doorgeef. En ik leer zelf ook constant bij, zowel van beginnende duikers als van collega’s.

*Aan de niet-duikers: tof dat je deze blogpost al tot hier gelezen hebt. Maar ik neem het je niet kwalijk als je hier afhaakt. Kom morgen gerust terug voor een niet-duikgerelateerde blogpost of scroll even naar een andere post want het gaat even heel specifiek!*

Ben jij als duiker op elke situatie voorbereid?

Wat doe je als je je duikbril onderwater verliest? Hoe reageer je als je ontspanner blijft blazen? Welke back-ups heb je mee? Zitten je technieken om je decoboeitje op te laten nog scherp? En welke uitrustingsstukken heb je mee om je te bevrijden mocht je vastraken in een net of vislijn? Lees vooral verder als je bij één van deze vragen even twijfelend je wenkbrauwen fronste.

Blijven leren over alle niveaus heen. Praktijkervaring en vervolgcursussen zijn de sleutelwoorden. Een vervolgcursus die ik net zelf ook volgde en aan te raden is voor duikers met elk brevet tussen Advanced en instructeur is de Self Reliant Diver. Deze distinctive specialty stoomt de duikers klaar tot zo zelfstandig mogelijke duikers. Niet met de bedoeling alleen te gaan duiken maar om ook binnen het buddysysteem zo zelfbedruipend (taart voor wie een beter woord vindt!) te zijn.

Buddy

Het buddy-systeem is dus king maar in bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat duikers er alleen op uittrekken. Voorbeelden zijn o.a. onderwaterfotografen. Je zou kunnen zeggen dat een instructeur eigenlijk ook alleen duikt want hij staat in zijn eentje in voor zijn eigen redding (en uiteraard ook van zijn leerling).

Tijdens de Self Reliant Diver cursus leer je bewust omgaan met wat er tijdens de duik allemaal fout kan gaan en hoe je deze situaties op een rustige manier kan oplossen. Van de meeste situaties wist ik hoe ze op te lossen maar het was fijn dit allemaal eens in de praktijk te kunnen omzetten. Zelfs de gecombineerde oefening waarbij vanalles tegelijk fout kon lopen! Eigenlijk zou ik elk seizoen wel eens dergelijke stresstest willen ondergaan. Kwestie van de vaardigheden scherp te houden.

Dingetjes die me bijgebleven zijn**:

  • Ik had al een reservebril bij me. Maar als ik niet wil dat deze aandampt, kan ik voor de duik ook beter even in deze reservebril spuwen. (Duikers weten waarom – voor de anderen: ja ieuw! Maar het went wel)
  • Back ups! En deze dan ook meenemen. Ik heb een fingerspool om mijn boeitje op te laten maar moet de musketon nog altijd vervangen. Die fingerspool ligt dus thuis en ik zou mijn reeltje gebruiken om mijn boeitje op te schieten. Goed plan. Behalve als er tijdens de duik iets voorvalt met je reeltje en je de draad hebt moeten afknippen of het helemaal verstrikt zit.
  • Een extra inflatorslang op mijn deco-setje steken. Je kan je jacket wel opblazen met je mond maar het is handiger met je inflator + ook voor je droogpak.
  • Mijn cutter deed zijn werk. Twee cutters en/of messen zijn beter. Controleer ze regelmatig want als ze helemaal verroest zijn, gaan ze je ook niet helpen.
  • Lamp voor elke duikdag opladen. Het nadeel van een goede duiklamp zoals mijn Metalsub. Die gaan meerdere duiken mee waardoor je ze niet elke keer oplaadt. Tot je vergeten bent hoeveel duiken je er al mee gedaan hebt en het oranje lichtje gaat branden. Gelukkig heb ik in dat geval een goede back-up lamp bij.
  • Oefenen, oefenen, oefenen. Geldt zowel voor het duiken met decoflesje (Was best lang geleden. Als in: aan welke kant hing ik dat ding ook weer?! Uiteindelijk bleek het als fietsen te zijn, je verleert dat zo snel nog niet.) als het oplaten van mijn boeitje. Op mijn manier (met de alternatieve luchtbron) lukte dat wel. Als ik het op een betere manier wou doen (je uit-ademlucht erin blazen), was het maar een triestig slap boeitje. Bovendien was mijn fles zogezegd leeg en de kraan dus toegedraaid. Ik draaide me om waardoor mijn droogpak ontluchtte en ik kon deze dus niet meer opblazen. Zie dus ook waarom ik een extra inflatorslang op mijn decoflesje wil.

Ik ben dus echt en oprecht erg enthousiast over deze specialty en kan het alleen maar aanraden. Eigenlijk zou het een vast onderdeel van het curriculum moeten zijn tussen Advanced Open Water Diver en Rescue Diver. Ook voor wie niet de richting van het technisch duiken kiest.

** Dit zijn maar een paar voorbeelden. De cursus omvat veel meer.

 

Why every diver should be ‘Self Reliant’

One is never too old to learn. That certainly is correct for diving. And it is not about physical age. (It is too, because one can learn diving even over 60, there are even examples of divers aged 80 and plus, but this blog post is about something else.) No matter how much experience you have, you keep on learning. Other situations, different circumstances… A diver is never fully trained.

After 12 years of diving in all kinds of circumstances, I dare to say I have quite extensive diving experience. I have been teaching for some years and have a well-stocked bag of tricks for novice divers who are struggling a bit more to master the skills. Experience that I like to pass on to the new-fangled divemasters and instructors. 

* Message to the non-divers readers of this blog: cool that you’ve read this blog post up here. But I do not blame you if you drop out here. Come back tomorrow for a non-diving related blog post or just scroll to another post! 

Be prepared for the (un)expected

What do you do when you lose your mask under water? How do you react when your regulator continues to blow? What backups do you have? Read on if you glanced doubtfully at one of these questions. 

Non stop continuous learning across all levels. Experience and continuing education are the key. An advanced course that I just took myself and would recommend for divers with any certification between Advanced and instructor is the Self Reliant Diver. This distinctive specialty prepares divers ready to be self reliant. Not with the intention to go diving solo but also within the buddy system.

Buddy

The buddy system is King, but in certain circumstances it may happen that some go diving on their own. Examples include underwater photographers. You could also say that an instructor dives alone too as he stands alone in his own salvation (and of course his student). 

During the Self-Reliant Diver course, you learn consciously dealing with what can go wrong during the dive and how to solve it in a calm manner. In most situations, I knew how to fix them, but it was nice to be able to convert all in practice. Even the combined exercise! Actually, I’d like to undergo such a stress test every season.

Things I’ve learned **: 

* I already had a spare mask with me. But if I didn’t in it. (Divers know why – for the others, yes ‘ew’ but you get used to it) 
* Back up! And take them with you. I have a fingers pool but the snap still needs to be replaced. So I left it at home. Useless there, of course.
* An additional inflator on my deco set. You can blow your jacket with your mouth, but it is more convenient If you have a spare inflator. Not to mention the drysuit! 
* My cutter was doing its job. Two cutters and / or blades are better. Check them regularly because when they are completely rusted, they will not help you. 
* Charge your dive torch for each day of diving. The disadvantage of a good dive light as my Metalsub. I can do several dives without charging. Until you’ve forgotten how many dives you’ve already done it and the orange light shows up. Luckily I have a good backup lamp as well.
* Practice, practice, practice. Applies to diving with the deco bottle (Was quite long ago as in: what side do I hang that thing? But in the end it turned out to be like riding a bike you pick it up quickly again).

So I am really and truly very excited about this specialty and can only recommend it. Actually it should be part of the curriculum between Advanced Open Water Diver and Rescue Diver. Even for those who are not choosing to do technical diving. 

** These are but a few examples. The course includes much more.

12 juli 2014
/
Previous Post Next Post

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook:

%d bloggers liken dit: